Между 400 и 1000 лв. годишно данък ще плащат таксиметрови шофьори, това решиха депутатите в бюджетната комисия като приеха на първо четене промени в закона за местните данъци и такси. Измененията са внесени от Менда Стоянова и група депутати. 

Те предвиждат размера на данъка между 400 и 1000 лв. да се определя от общинския съвет. Той ще се дължи за всеки отделен автомобил, който ще извършва превоз на пътници. Според Стоянова по този начин ще се гарантират приходи в общинските бюджети, които в момента не постъпват в тях.

"Всяка една община съобразно условията в нея може да определи размера на данъка. Минималната работна заплата в момента е 360 лв. , което означава, че всеки работещ на минимална заплата внася 400 лв. в държавата, каза председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова. 

Тя допълни, че е имала разговор с таксиметров шофьор, който заявил, че не е възможно да се изкара достатъчно пари, за да се внесат по 400 лв. годишно. 

"Смятам, че който работи и не може да изкара минимална работна заплата, е по-добре да си намери друга работа", заяви тя. Сега законът дава възможност в случай, че шофьор е болен или се наложи ремонт на колата, да се подаде декларация, че няма да се осъществява дейност за определен период от време.

Тогава данъкът може да бъде върнат ако е предварително внесен.