Програмата Европа 2020 поставя акцент върху реиндустриализацията в страните-членки на Европейския съюз. Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски на среща с бизнеса.

Правителството няма да ползва бюджетни средства при реиндустрализацията, категоричен е Орешарски. Премиерът подчерта, че кабинетът няма нищо против сферата на услугите. "Те могат да допринесат за икономическия растеж, но фокусирането единствено и само върху услугите не създава предпоставки за устойчив растеж", подчерта Орешарски и добави, че ако не постигнем икономически растеж, ще се провалим.

Той обеща, че България ще продължи да поддържа ниски нива на корпоративните данъци. "В условията на жестока конкуренция за привличане на инвестиции ниското равнище на пряко облагане е едно съществено наше преимущество, от което не можем да се лишим в близко бъдеще", подчерта Орешарски.

Той заяви, че правителството ще продължи да поддържа единна ставка на ДДС от 20 на сто. "Диференцираните ставки имат много повече негативи от единната ставка", добави министър-председателят.

Орешарски заяви, че кабинетът ще внесе нови нюанси в икономическата политика – защита на конкуренцията и срещу монополните формирования, появили се през последните няколко години.

"В това направление заслужава да се отбележи, че светът дискутира концептуалната криза, възникнала от 2008 г. По-активните регулации в динамични сектори като финансовия са единственият изход, за да не повтаряме кризата", подчерта премиерът и добави, че засилването на регулациите във финансовия сектор в цяла Европа се прави с цел по-надеждното регулиране на цялата финансова система.

Енергетиката е сектор, който е важен. Миналата година заварихме в тежко състояние. Средносрочният ни план е да го възстановим, посочи Орешарски.

През миналата година 130 млн. лв. изплатихме по задължения, които са изпълнени, но не разплатени. По възстановяване на ДДС въведохме строга отчетност по поредност на отчитане. Невъзстановеното ДДС в края на 2013 е само 240 млн. лв. , което ни дава основание да кажем, че сме започнали 2014 г. на чисто, подчерта министър-председателят Орешарски. Възстановили сме 542 милиона лева ДДС, което през предишните години беше задържано, за да се подобри фискалното салдо, добави премиерът.

Той посочи, че за насърчаването на инвестициите сме започнали цялостен преглед на законодателството като акцентът е върху двата основни закони за публично частно партньорство и да подготвим нов закон за инвестициите. "Ще настоявам първият – за публично частно партньорство да отпадне, защото той само спъва бизнеса, а законът за инвестициите съм дал указание да е само от няколко страници", каза Орешарски.

Правителството обмисля цялостно предефиниране на регулациите и въвеждане на дефинитивен режим при стартиране на бизнес, проверка ще се извършва след като се инвестира, заяви той.

В процес на реорганизация е и банката за развитие, подчерта премиерът.

По европейските фондове – в средата на годината имахме неприятни прогнози за загуби на някои средства. Една от задачите ни беше ръст на усвояването на средства. Изплатените суми по европрограми от края на май до 31 януари са близо 2 млрд. лв. като предстои до края на годината да усвоим още толкова, посочи премиерът. Той подчерта, че в края на годината 272 млн. евро са били под риск и благодарение на дейностите на правителството са останали 35 млн. евро.

За новия програмен период работим за новото партньорство, заяви Орешарски, като напомни, че са заварили ситуация , която е критикувана от ЕК. Сега стигнахме до добър вариант на споразумението за партньорство, заяви той и добави, че има вече втори коментар на ЕК, който е доста градивен. Имаме готовност до края на месеца да изпратим нов вариант за споразумение за партньорство в ЕК, каза премиерът като подчерта, че по този показател не сме изоставащи, а се движим в златната среда.

По отношение на средното образование ще въведем връзка с професионалното, по модела на германското и швейцарското. Ще увеличим значително поръчката за инженери за сметка на останалите с по-хуманитарен профил. Разработваме варианти за подкрепа на всички творчески и изследователски колективи които ще работят по програма "Хоризонти 2020", , обяви министър-председателят.

В областта на здравеопазването той посочи, че във фокуса на правителството е единната здравно информационна система. Следващата седмица ще обявим търгове за въвеждането й. Ще се стремим да въведем единната здравна карта. Кабинетът ще работи и по лекарствената политика, увери той. Реформа в спешната помощ също е сред приоритетите на правителството в здравната реформа. Въвеждането на частните фондове ще бъде плавно въвеждано.

При административните услуги, няма да имаме успех, ако не електронизираме целия процес. Нещата не са добре, и аз също питам защо не сме електронизирали. Пълно е с хардуер и неговорещ по между си софтуер, коментира премиерът. Ще електронизираме над 700 услуги на публичната администрация и над 200 – на областната, заяви той.

Правителството няма да ползва бюджетни средства при реиндустрализацията, категоричен е Орешарски. При технологичните паркове има случаи, когато могат да бъдат реновирани, а не а се изграждат нови.