През следващите години предстои закриване на част от специалностите и програмите във висшите учебни заведения. Това съобщи зам.-министърът на образованието проф. Николай Денков по време на представянето на Рейтинговата система на университетите за 2015 г.
"За никого не е тайна, че броят на кандидат-студентите намалява и ще продължава да намалява. В университетите има повече свободни места, отколкото желаещи да учат в тях", заяви проф. Денков.
Именно заради това вече се водят разговори с ректори и се обмисля редуциране на специалностите и програмите, за които се отделят средства, а завършилите не успяват да се реализират успешно на пазара на труда.
По думите на Денков отпадащите направления най-вероятно ще се определят от Рейтинговата система. По този начин вузовете ще се концентрират в специалностите, които водят до качествено образование. Ще се инвестира по-сериозно и в научната дейност, материалната база и др.
Обобщените данни от анализите на Рейтинговата система през тази година показват, че за пети пореден път лидер е СУ "Св. Климент Охридски", който заема първите места в 21 от общо 24 направления. Техническият университет в София е първенец в общо 6 от 9 професионални направления. Медицинският университет в столицата пък може да се похвали с цели 5 първи места от 5 направления, по които е класиран. С по две първи места са Аграрният университет в Пловдив, Медицинският университет във Варна и Тракийският университет в Стара Загора.
Според данните близо 25 на сто от завършилите висше образование у нас за последните 5 години не се осигуряват в страната, което означава, че има голяма професионална миграция в чужбина. Това важи до голяма степен и за лекарите. Оказва се, че 30 процента от тях се отправят директно към други държави.
Средният осигурителен доход на висшистите у нас е 925 лв., а делът на регистрираните безработни е 3,74 на сто. Впечатление прави и че почти половината от завършилите университет са на позиции, които не изискват квалификацията, с която са се сдобили във вузовете. Най-ниска безработица има сред завършилите медицина, фармация, стоматология и военно дело.
Най-високи заплати обаче вземат информатиците от Алма матер, чийто среден месечен доход възлиза на над 3000 лв. Най-нисък е прагът на осигуровки на художниците, музикантите и актьорите.