Комисията за защита на конкуренцията наложи рекордна глоба от 14 мил. и 400 хил. лв. на Енерго-Про, Варна заради господстващо положение.
Дружеството, което оперира в цяла североизточна България, обяви в своя позиция ,че не приема категорично наложената глоба. Става дума за сигнал на анонимна компания, която през 2008 г. се оплакала, че им е отказано създаването на индивидуална партида и обществено снабдяване с ток.
Преди седем години Енерго-Про е собственост на немската комнания Е.ОН. Днес дружеството е чешка собственост. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще трябва да отговаря по стария казус на предишния собственик според решението на КЗК.
Дружеството обаче категорично не приема това решение на КЗК от 4.11.2015 г., в което се твърди, че компанията е извършила нарушение на Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, по казус, датиращ от 2008 година, когато електроснабдителното дружество е било собственост на Е.ОН България.
ЕНЕРГО-ПРО Продажби осъществява своята лицензионна дейност качествено и добросъвестно, спазва стриктно българското законодателство и не е нарушило Закона за защита на конкуренцията.
След като експертите се запознаят с мотивите, компанията ще обжалва решението пред Върховния административен съд в законоустановения срок.