Днес е време за диалог и за изграждане на нови партньорства. От съгласието, което постигаме помежду си, ще зависи не само преодоляването на днешната криза, но и перспективите за развитие пред нашите страни.
Това каза председателят на Народното събрание и президент на ПА на ПСЮИЕ Цецка Цачева, предаде репортер на БГНЕС.
Народното събрание е домакин на международна конференция на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в София. Темата на международната конференция е „Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа – регионални синергии, стратегическо сътрудничество, парламентарна дипломация”. Във форума участват представители на 13-те страни-участнички в ПСЮИЕ.
При откриването му председателят на парламента заяви, че очаква днес да постигнат съгласие около приоритетите, за които ще работят през следващата година. „Процесът на институционализацията на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ е неразривно свързана с постигането на съгласие около основните приоритети и цели, които си поставяме през следващите години. Различните насочи на стратегическото ни развитие в контекста на общото ни разбиране за необходимостта от изграждане на среда за сигурност, стабилност и просперитет генерират нова синергия в регионалното ни сътрудничество. Нашите страни се нуждаят от развитие основано на сигурност”, каза тя.
Цачева посочи, че постигането на по-високо равнище на транспортна, енергийна и инфраструктурна свързаност е в основата на икономическия просперитет, насочен към развитие на човешкия потенциал и качеството на живота в нашите страни. Тя подчерта, че постигането на тези свързани помежду си цели зависи от степента, в която успяваме да изградим и укрепим всекидневната сигурност на нашите граждани.
„В днешните условия се разгръщат нови пространства за парламентарна дипломация. Като изразители на волята на нашите граждани парламентите имат не само възможността да превръщат тази политическа воля в правни норми. Във все по-голяма степен авторитетът на законодателната власт зависи от способността ни да гарантираме ефективен и компетентен парламентарен контрол върху дейността на изпълнителната власт. Това е истинският залог за преодоляване на демократичния дефицит. От нас днес зависи да върнем доверието на гражданите в техните представители”, заяви Цецка Цачева. Тя посочи, че пътят към неговото възстановяване преминава през повишаване на качеството на парламентарната дипломация и разширяване на парламентарното сътрудничество.
Приключването на процеса на институционализация на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и задълбочаване на стратегическото сътрудничество с Европейския парламент (ЕП) са целите, които си поставило българското председателство и Цачева заяви, че очаква днешната конференция да утвърди реалния напредък в тези две посоки. Тя потърсила лично и получила подкрепа от Комисията по външните работи на ЕП и лично от нейния председател.
„Повече от когато и да е било бъдещето ни зависи от нас колеги - от съвместните ни усилия, от способността ни да постигаме съгласие и да преодоляваме различията помежду си в името на нашите граждани. Ние сме не само най-новата интерпарламентарна институция, ние бихме искали да бъдем и най-модерната централна платформа за парламентарен диалог. За тази цел е необходимо постигането на съгласие относно изграждането на постоянно действащ секретариат на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ”, заяви тя. Цачева каза, че интензивният процес на институционализация и постигане на стратегически споразумения с ЕП и други интерпарламентарни съюзи налага повишаване на капацитета за координация в усилията за европейска интеграция на страните от региона. Българският парламент може да поеме отговорността за изграждането на електронната платформа за диалог между парламентите на страните членки на ПСЮИЕ.