Числата от 89-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 38, 32, 14, 49, 34, 29.
---------------------
6 от 42
I теглене: 19, 28, 42, 13, 6, 10.
---------------------
5 от 35
I теглене: 26, 27, 22, 16, 23.
II теглене: 22, 12, 26, 2, 28.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 4, 2, 9.
Печеливши цифри: 0, 8, 6.