Студенти от Русенския университет вече могат да кандидатстват за европейски стипендии. Документи се подават онлайн до 12 ноември или в международния отдел на РУ до 17 ноември. За стипендиите могат да се кандидатират студенти редовно обучение, които нямат невзети изпити и са постигнали успех поне 4.00 от предишните два семестъра.
По проекта "Европейски стипендии" се отпускат два вида парични поощрения - за успех и специални. За първите се кандидатства, като към формуляра от сайта на проекта www.eurostipendii.mon.bg се добави и уверение за успех от зимния и летния семестри за миналата учебна година. Кандидатите за специални стипендии към формуляра прилагат уверение за успех само за летния семестър. Класирането ще бъде обявено на 1 декември.