Дълговете на България през следващите години плавно ще се покачват. Това става ясно от есенната прогноза на Европейския съюз за страната ни за края на тази и следващите две години.
Правителственият дълг на България като процент от БВП за тази година е 31,1%, за следващата е 32,8% и 33,6% за 2017 г.
Балансът по текущата сметка на България като процентно съотношение от БВП за тази година е 1,4%, за следващата се очаква да бъде 1,3%, а през 2017 г. 0,9%.
Бюджетният баланс на правителството в проценти от БВП за 2015 г. е -2,8%, за 2016 г. е -2,7%, както и за 2017 г.
Икономическото възстановяване на Европейския съюз и на еврозоната ще продължи с умерени темпове и през следващата година, независимо от трудните условия на световната икономика.
Това се посочва в есенния доклад за икономическите прогнозите на ЕС за държавите-членки на съюза през оставащата 2015 г., както и за следващите две години.
По отношение на Брутния вътрешен продукт (БВП) за 2015 г. е предвидено нарастване от 1,7%. След лек спад за 2016 г. (1,5%) отново се отбелязва покачване през 2017 г. (2%).
По подобен начин стоят нещата и с инвестициите в страната. За 2015 г. процентната промяна е 0,2%, но през следващата година тя ще бъде -2,4%, а през 2017 г. ще е в размер на 1,7%.
По отношение на ръста на заетостта не се предвиждат значителни промени през следващите години. За 2015 г. ръстът е 0,3%, който ще се запази и през 2016 г. Леко увеличение от 0,5% ще има през 2017 г.
Нивата на безработица от своя страна през 2015 г. са 10,1%, следващата година – 9,4% и през 2017 г. - 8,8%.
Инфлацията на потребителските цени през 2015 г. е отрицателна -0,8%, като през следващите години се очаква стойностите й отново да станат положителни – за 2016 г. трябва да са 0,7%, а за 2017 г. 1,1%.