Голяма водна мина е открита снощи при изкопни работи в центъра на Силистра, в близост до жилищни и ведомствени сгради. Мястото веднага е отцепено от полиция. Според работниците, изровили бомбата, тя е с тежест между 80 и 100 килограма и може би е от Първата световна.

Военните решават какво да я правят

В града са намирани много гюллета от турско време. Тази, приличаща също на гюлле бомба, е твърде голяма, очевидно не е за изстрелване от оръдие, според някои първоначални хипотези. Мястото, откъдето е изкопана, е на 350-400 метра от Дунав и вероятно е останала по някакъв начин от Първата световна война.

Мината е силно корозирала. Очаква се на мястото да пристигнат специалисти на военното ведомство, за да решат какво да правят.