Военният министър Николай Ненчев, който и без друго не се ползва с подкрепата на военните, се разтрепери като колежката си Румяна Бъчварова. Вчера министърката тотално изгуби доверието на подчинените си, след като те я нападнаха, че е допуснала да се посегне на привилегиите им без да има широко обсъждане. Днес Ненчев излезе със специално обръщение към военните, които масово подават рапорти, уплашени да не им премахнат 20-те заплати.Aпелирам към всички, които са подали рапорти за пенсиониране или напускане на системата, да преосмислят това свое лично решение. Това се посочва в изявление на военния министър Николай Ненчев по повод дискусиите за социалните плащания в секторите "Сигурност" и "Отбрана", разпространено от ведомството. По думите му не би имало никакъв смисъл да се разходват значими публични средства за съвременно въоръжение и техника, ако личният състав бъде загубен. 

Статутът и социалните придобивки на военнослужещите бяха защитени. През последните дни Министерството на отбраната положи огромни усилия да убеди държавното ръководство в необходимостта от запазването на съществуващата нормативна база в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, която регламентира статута на военнослужещите, посочва министър Ненчев.

На президента и главнокомандващ на въоръжените сили, на министър-председателя, както и на министъра на финансите е бил предоставен детайлен анализ за негативните ефекти и последици за отбранителните способности, за мотивацията на хората в обраната, за боеготовността на военните формирования от въоръжените сили, както и за изпълнението на съюзните ни задължения в системата за колективна отбрана на НАТО, ако предложенията, направени чрез преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г., бъдат приети.

Министърът на отбраната посочва, че никога не се е съмнявал в мъдростта и далновидността на държавното управление в лицето на президента, министър-председателя и министрите. Трябва да си даваме сметка, че намирането на баланса между провеждането на необходимите реформи и запазването на стабилността на системата за сигурност и отбрана на държавата е сериозно предизвикателство за политиката, изтъква Ненчев. С днешното решение успяхме в усилието си да гарантираме предсказуемостта в кариерното развитие и социалния статус на военнослужещите, заявява министърът.

Ненчев посочва, че през последните дни е бил в непосредствен контакт с висшия команден състав от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Българската армия, както и с военнослужещи от военни формирования. Открито и честно се обединихме около необходимостта за защита на социалния статус на военнослужещия. Българските военнослужещи за пореден път доказаха своята лоялност към конституционния ред, към обществото и интересите на държавата, като не се подадоха на емоциите, посочва министърът на отбраната.

В демократичните общества проблемите се решават в рамките на институциите, чрез диалог и взаимно разбиране, отбелязва Ненчев и изказва благодарността си към хората в отбраната, които въпреки тревогата за своя социален статус, са запазили своята чест и достойнство пред обществото.

Министърът заявява, че в резултат на многогодишните реформи и трансформации, въоръжените ни сили са завършили своята реорганизация. Ясно са разграничени различните категории военнослужещи и цивилни служители и социалния им статус.
Непосредствената ни задача сега е, след като Народното събрание одобри предложената му от Министерския съвет "Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020", да фокусираме усилията на целия личен състав върху нейното изпълнение. Стриктно изпълняваме програмата за управление на правителството в сектора "Отбрана" като на основата на постигнатата структурна стабилност пристъпваме към модернизация, заявява още министърът на отбраната.