Ежегодният фестивал на свободната култура, свободния софтуер и свободното споделяне на знания OpenFest ще се проведе на 7 и 8 ноември в София. Мястото на разрастващото се събитие вече е зала „България”, а входът е свободен и без предварителна регистрация, съобщиха организаторите.

В програмата на OpenFest 2015 са включени пет тематични потока с богато разнообразие от теми – OpenBiz, OpenArt, Civic Hacking, Social, Technical и Advanced Technical.

Събитието ще открие Арал Болкан, британски дизайнер и създател на платформата Ind.ie, която защитава човешките права и демокрацията в дигиталното пространство. В лекция със заглавие „Тиранията на ежедневните неща” Арал ще провокира аудиторията да се замисли за нещата и услугите, които ползва в ежедневието си, и доколко те ограничават свободата ни.

В рамките на „Social” потока Гидж Хилениус, редактор на новинарско съдържание в Open Source Observatory & Repository на  Европейската комисия, ще представи софтуерните решения със свободен лиценз и отворен код, които се използват в публичната администрация на държавите от ЕС.
 

Владимир Джувинов, разработчик на продукти за удостоверяване и достъп от ново поколение в Connect2id и част от работните групи на OpenID Connect, OAuth и JOSE, ще разкаже за бъговете в монетарната система, която използваме в момента и за нейните алтернативи.

Холи Лъбок, UX дизайнер в Code & Theory – Лондон, ще сподели идеи как програмисти и дизайнери могат да работят по-лесно заедно и да се разбират по-добре.

Сред акцентите в потока „Civic Hacking” е лекцията на Божидар Божанов, програмист, част от фондация „Общество.бг” и съветник за електронно управление на вицепремиера Румяна Бъчварова. Божидар ще разгледа възможните технологични реализации и други аспекти на закона за електронна идентификация на гражданите пред държавата, за да използват електронни услуги.

Както всяка година, програмата на OpenFest е богата и на технически лекции. Ще гостува Майкъл Кериск, автор на книгата „The Linux Programming Interface” и член на екипите, работещи по ядрото на Linux и по проекта „man-pages”, както и Хиротсугу Асари, един от разработчиците на Travis CI, който ще говори за контрола и планирането на капацитет в облачна инфраструктура.

Предвидени са и други технически теми, вкл. интернет на нещата (IoT), сигурност, разработване на плъгини за MySQL, школи за начинаещи в програмирането. И тази година в рамките на OpenFest ще се проведе изпит за LPI сертификат.