БНБ оповести състоянието на банките и клоновете на банки в България към септември, от което се вижда, че печалбите в секторът растат, а водещите банки се справят добре с предизвикателствата пред себе си, предаде репортер на БГНЕС.
Според източници от БНБ, Първа Инвестиционна Банка е върнала всичко дължимо за 2015, като дори е успяла да надхвърли плана с 150 милиона. През следващата година ще бъде върната цялата държавна подкрепа. На няколко пъти бе съобщено, че ПИБ е готова предсрочно да погаси всичките си задължения към държавата, но министърът на финансите Владислав Горанов желае изплащането да върви по предварително-уговорения график.
Най-голямата банка в България УниКредит Булбанк отбелязва втората по големина печалба в сектора от 243 милиона лева.
Най-голямата печалба пък е реализирана от ДСК – 247 милиона лева. Понижените разходи за лихви помагат на банките да повишат рентабилността си, като особено облагодетелствани са тези с чужди майки. Затова и във финансовите среди редовно се изразява тезата, че България трябва да ускори хода към Еврозоната, за да може всички банки в България да получат достъп до по-евтин ресурс и по този начин да се намалят и лихвите по кредитите в България.
Добро впечатление правят и резултатите на Юробанк (Пощенска). Макар да намалява активите си (следствие на свитото кредитиране в сектора), Юробанк показва значително подобрение в управлението на разходите си. Банката увеличава печалбата си за първите 9 месеца повече от 4 пъти, сравнено с 2014 година – от 19 милиона лева на 79 милиона лева.
Като цяло, кредитните институции в България остават с добри резултати. Основните банки увеличават печалбите си и посрещат успешно предизвикателствата. Осем от по-малките банки отчитат загуби, но те също не са големи. За съжаление, кредитирането в системата остава свито, което е и следствие на продължаващата икономическа несигурност в ЕС като цяло. Спрямо същия период на 2014, кредитирането се е свило с 5 милиарда лева. Интересен факт е, че на фона на свитото банково кредитиране, небанковите финансови институции успяват да постигнат по-добри резултати и техните портфейли се разширяват. Онлайн иновациите на фирми за бързо потребителско кредитиране, както и по-добри условия по лизинги успяват да събудят интереса на потребителите и дори будят интереса на банковите играчи.