Министерството на околната среда и водите публикува одобрението на инвестиционното предложение за морския газопровод „Южен поток".

В заключението на доклада за ОВОС се казва, че проектът няма да засегнe значително околната среда.

Морският участък на газопровода „Южен поток" ще бъде с дължина 931 км и ще започва от руския черноморски бряг в района на Анапа, пресичайки турската изключителна икономическа зона в Черно море и ще достига българския бряг близо до Варна. Българският участък от проекта ще бъде приблизително 236 километра.

„Приемаме нашата отговорност за околната и социална среда много сериозно и направихме задълбочена и обстойна оценка на въздействието на проекта, за да сме сигурни, че тръбопроводът няма да навреди на природата. Докладът за ОВОС отразява това и аз съм доволен, че нашите усилия са оценени от членовете на Висшия експертен екологичен съвет", коментира Олег Аксютин, главен изпълнителен директор на „Южен поток транспорт".

Докладът описва потенциалното въздействие на проекта и съдържа над 200 мерки за защита, които "Южен поток транспорт" ще предприеме, за да гарантира, че проектът няма да оказва никакво значително въздействие.

Относно пресичането на плажа Паша дере край Варна е предложен алтернативен метод за преминаване на тръбите. Вместо да се полагат в изкопи, на около 20 метра дълбочина под плажа, тръбите ще се прокарат четири микротунела, съответно по един за всеки от четирите тръбопровода на газопровода. Така ще се избегнат строителните и изкопните работи на повърхността на самия плаж и ще се запази достъпът на хората до плажа.

След положителното решение на МОСВ „Южен поток транспорт" трябва да получи навреме необходимите разрешителни за строителство, за да може то да започне в средата на 2014 година.

В момента започват действията по издаването на всички необходими разрешителни за строежа на тръбата, за да започне той в средата на 2014 г. Това съобщиха от "Южен поток Транспорт", която отговаря за изграждането на подводната част от газопровода, който ще пренася руски газ през Черно море, България, Сърбия, Словения и Унгария до Италия.

Предишните изявления на компанията бяха, че строежът на морския участък ще започне през второто тримесечие на 2014 г. Екооценката на проекта бе одобрена от Висшия екологичен експертен съвет към ековедомството в края на януари, а докладът, според който са взети всички мерки, за да не засегне трасето околната среда, сега получава одобрението и на министъра.