Числата от 88-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 16, 18, 25, 31, 37, 48.
---------------------
6 от 42
I теглене: 32, 40, 9, 28, 15, 19.
---------------------
5 от 35
I теглене: 1, 12, 21, 6, 20.
II теглене: 10, 34, 14, 27, 21.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 5, 7, 8
Печеливши цифри: 6, 0, 6.