Пенсиите ще се определят и увеличават по нова формула от 2017 година, предвижда проект на социалното министерство.
Увеличението ще е всяка година от първи юли, но не по сега действащото Швейцарско правило. Според разчетите, през 2027-ма година пенсиите ще са с 40 на сто по-високи от сегашните.
По-бързото увеличаване в размерите на пенсиите ще се постигне за период от 10 години. Всяка година стаж в края на този период ще има тежест от 1,5 във формулата за изчисляване. Сега тази тежест е 1,1. Увеличаването на коефициента ще е плавно, обясни заместник социалният министър Николай Николов пред БНР.
Така всеки, който се пенсионира през 2017 година ще получи пенсия, изчислена върху коефициент 1,13, а всички стари пенсии, отпуснати до края на 2016 г., НОИ ще преизчисли от юли месец 2017 г. с по-високия коефициент. Този автоматичен механизъм ще се прилага ежегодно за срок от 10 години до достигане на коефициента 1,5 тежест на стажа, допълни Николов.
По думите му по-изгодно ще бъде за новите пенсионери, тъй като от момента на пенсионирането тежестта на всяка година осигурителен стаж за тях ще бъде по-висока, а няма да се наваксва след години. Старите пенсионери по сегашното швейцарско правило примерно 2,5, тоест няма законово основание да се подходи с по-висок размер.
Избраният подход на индексиране и увеличаване на пенсиите освен по-бърз темп на нарастване на новите пенсии ще дърпа, макар и по-бавно, размера на старите.
Искам да напомня, че в закона се предвиждаше от 2018 година тежестта на всяка година осигурителен стаж да се повиши от 1,1 на 1,2, обаче само за новите пенсионери.