Агенция за социално подпомагане обяви новия график. Всички, които са подали документи до юли тази година, ще ги подават наново от следващата.

Вече е утвърден графикът за подаване на молбите-декларации за отпускане на помощите, след като от средата на тази година са в сила новите разпоредби на Закона за семейно подпомагане.
След промяната в размера на детските добавки, по служебен път от Агенцията за социално подпомагане ще актуализират сумите. Родителите обаче, ще трябва по график да декларират писмено, дали има промяна при условията за достъп, а именно, дали семейството живее постоянно в страната. Дали има сключен брак, или живее на семейни начала, както и дали детето, или децата се отглеждат от самотен родител. Декларирането на тези обстоятелства се налага, след като от юли т. год. са в сила новите по-строги правила за отпускане на държавната помощ.
Графикът, в който ще трябва да се подават новите декларации е следният:
До края на януари 2016 г. подават семействата, на които са отпуснати помощи от март тази година. До края на февруари 2016 г., ще се приемат декларациите на тези, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май през тази година. И до края на март догодина документи трябва да подадат тези, които са с отпусната помощ от 1 юни 2015 г.
Семействата с помощи след юли тази година не подават нови декларации, защото за тях подпомагането вече е преценено при новите условия за достъп. Семействата с отпуснати тази година месечни помощи за деца с трайни увреждания и деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, също няма да подават нови заявления-декларации, нито информация по график.
Близо 10 хиляди семейства повече ще получават детски добавки, след като от 1 юли 2016 г. се увеличава на 400 лева доходният критерии за достъп до помощите, изчислява БНР. Сегашната сумата за достъп от 350 лева на човек от домакинство не е променяна от 2009 г.
За първи път догодина се въвежда право на еднократна помощ за осиновяване на дете в размер на 250 лв.
Догодина с 2 лв. повече месечно ще получават бедните семейства с едно дете, за две деца в семейството няма промяна, а за три деца месечната помощ ще е с 10 лева повече или 130 на месец.