Агенцията по заетостта - чрез EURES България, в сътрудничество с Федералната агенция по труда набира кандидати за работа в селскостопанския сектор на Германия.

Търсят се специалисти с професионално образование и опит или с дългогодишен опит по следните професии: специалист в селското стопанство; животновъд - свиневъд; животновъд  - говедовъд; дояч; земеделски помощник; механик на селскостопански машини; професионален шофьор; електротехник; механик на санитарни, отоплителни и климатични инсталации.

Офертата включва заетост за сезонна работа или на постоянен договор. Работи се 40 часа седмично, като е възможно да се полага и извънреден труд.

Кандидатите трябва да имат начални познания по немски език. Работодателят съдейства за намиране на жилище.

Отговарящите на условията за работа в германското селско стопанство следва да изпратят по електронна поща автобиография в EUROPASS формат (задължително) на немски език на електронен адрес: [email protected]

Специалистите, които бъдат поканени за интервю, ще бъдат запознати с общите условия на проекта, с работодателите и работните места.

Интервютата ще се проведат на:

30 ноември в гр.Плевен
1 декември в гр.Русе
2 декември в гр.Ямбол
3 декември в гр.Пловдив

Повече информация кандидатите за работа в Германия могат да получат на интернет страницата на Агенцията по заетостта за трудова мобилност http://eures.bg, в секция „Работни места”.