На 31 октомври изтича срокът за плащане на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъка върху превозните средства, както и вноската за четвъртото тримесечие на патентния данък за 2015 г. Дължимите суми трябва да бъдат заплатени на касите в общинската дирекция "Местни данъци и такси" на ул. "Котовск" 1 от 8:30 до 17 часа, на касите на Информационно обслужване по кварталите или по банков път.
Ако задължението не се заплати в определените срокове, се начисляват лихви за просрочие. Проверка на задълженията може да се извършва на сайта на Община Русе и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529.
От общината напомнят, че лицата, които са се освободили от собственост на недвижими имоти или моторни превозни средства, трябва да подадат уведомление за закриване на тези партиди и така да се преустанови начисляването на недължими данъци и лихви върху тях.