Областният управител на Област Русе – г-н Стефко Бурджиев, взе участие в събитията, свързани с провеждания между 29-30 октомври 4-ти Годишен форум на Европейската стратегия за Дунавски регион в град Улм, Германия.

На 28 октомври 2015 г. г-н Буржиев участва в заседанията на Работните групи „Устойчивост, енергия и околна среда” и „Икономика, туризъм и транспорт” към Работната общност на Дунавските региони и Съвета на Дунавските градове и региони.

По време на срещата на Работна група „Устойчивост, енергия и околна среда” от българска страна бе представена на аудиторията съвместна проектна идея на Областна администрация – Русе, Община Русе и Русенски университет за изграждане на демонстрационно селище с нулеви въглеродни емисии на територията на ИЗС „Образцов Чифлик”. Същата бе приета с интерес. Областният управител на Област Русе пое ангажимент да съдейства за обмяна на студенти от Русенски университет по проект за разискване въпросите с отношение към устойчивостта, околната среда и енергията.
В рамките на дневния ред на Работната група „Икономика, туризъм и транспорт” бе дискутирана темата за инфраструктурно обезпечаване на двата бряга между Румъния и България чрез мостове и канали.

Днес, 29 октомври, Областният управител на Област Русе участва в 8-тата Европейска конференция на Дунавските градове и региони, както и в откриването на 4-тия годишен форум на Европейската стратегия за Дунавски регион. Сред официалните гости бе г-жа Корина Крецу – Европейски комисар за регионалната политика. Тя подчерта същественото значение на градовете и регионите по р. Дунав за имплементиране на създадените документи и програми. Допълнително внимание обърна на въпроса, касаещ бежанската криза и необходимостта от солидарно отношение в този труден за Европа момент.

На 30 октомври предстои участие в 23-тата конференция на административните ръководители.