Петя Чешмеджиева е психолог, доктор по педагогика и управител на Център „Псикомфорт“ в Русе, където се предлага психологическо консултиране и подбор, обучения във вид на тренинги, лекции, семинари, психопрофилактични дейности, работа със семейства и деца в риск, психологическа помощ при училищно и професионално ориентиране. Д-р Чешмеджиева е партньор на авторитетната организация „OS Bulgaria“, която издава свои и чуждестранни психологични тестове, които преди това стандартизира за нашата страна.
- Д-р Чешмеджиева, как един психологичен тест би могъл да помогне на деца и юноши при избора им на професия?
- Нека да кажем първо, че професията е изключително важна част от живота на човека. Този тест, за който имам договорени права с издателя за ползване на интернет платформата, помага и ориентира децата и родителите. Принципите в това кариерно консултиране са детето да добие адекватна самооценка, да види отстрани какви са способностите и уменията му, интересите и нагласите. Оттам нататък е значително по-лесно човек да се ориентира в професиите и свързаните с тях изисквания. Това, че дадена професия или училище се харесва на едно дете, не означава, че то е за нея или него. Тестовете помагат да се прави връзка между собствената представа на човека за себе си и професията, която е избрал.
Има много деца, които си харесват дадена професия, но нямат никаква представа какви неща включва тя като необходими качества, развити способности и усилията в работата.
- Как тестът дава отговор?
- Тестът изследва не само основната нагласа, да речем, математика и технически специалности, склонността за боравене с текстове и хуманитарни специалности и т.н., а и уменията за учене и справяне. Чрез отговорите, които дава, човекът получава представа както за себе си, така и за пътя, който трябва да извърви към избраната професия. Често родителите, семействата и децата си влияят помежду си и всички решават да изберат дадено училище. Само че то може да се окаже неподходящо и детето се чувства изоставащо, неуспяло и непълноценно. Особено важно е човек да се чувства на мястото си, а не да се преживява като неудачник. В професията хората са щастливи, когато се чувстват като майстори.
- Какво се случва, ако има разминаване между желанието на детето и амбицията на родителите?
- Добре е да се мисли не просто самоцелно, а какво е накарало родителите да изберат даденото училище. Ако това са средата, духът, общата подготовка и рейтингът, детето е добре да знае, че тази гимназия му е средство към нещо друго, трамплин, който ще го отхвърли към по-високо ниво.
- Това означава ли, че този тест дава психологически отговор на класическия въпрос „Какъв ще станеш, когато пораснеш“?
- На този въпрос децата имат отговори още от най-ранна възраст, но той се мени с годините и интересите им. Тестът и консултирането преди него успяват да изследват нагласата на личността.
- За кого са подходящи тестовете?
- Ако излезем от училищната тема, трябва да кажем, че във всяка една възраст има критични моменти и нужда от промяна. Тестове има както за деца - 6-8 клас, така и за кандидат-студенти в 10-12 клас, за 40-годишни, а също и за хора в младежка и зряла възраст, та дори и над 65 години. Личността в развитието си има нужда от промяна и един от добрите начини това е нова квалификация. Понякога на човек му трябва много малко /чужд език например/, на други изцяло им е нужно да сменят курса. Особено ако и икономическата обстановка го налага, човек трябва да прояви адаптивност. Реализирайки себе си в една професия, се разширява опитът на личността в социалните роли, в които участва.
- Кой е авторът на тези тестове?
- В основата на тези тестове са заложени принципи от Франк Парсънс, бащата на професионалното ориентиране. Методиките са развити и усъвършенствани във времето, като са утвърдени в много страни по света. Тестовите батерии за образователно ориентиране са труд на италианските автори Салваторе Сорези и Лаура Нота, чиито гостувания за презентациите на българската разработка се отразяват от сайта jobs.bg, а тестът за професионално и кариерно ориентиране е труд на Джон Холанд, като онлайн тестът е най-съвременна редакция и удобно средство за самоизследване. Във всички епохи е било и си остава важно човек да може да държи здраво юздите на собствения си живот. Затова е важно изборът на професия да е точен и подходящ. Това дава перспектива в живота.
- Как се провежда самото тестване?
- Тестовете са в електронен вид и за провеждането им е необходимо компютър с интернет. Това може да стане при мен в центъра „Псикомфорт“ или у дома на човека, който ще го прави. Инструкциите в платформата са изключително ясни. Моята задача е да регистрирам лицето - без никакви лични данни и единственото изискване е за верен пол и възраст. След като човекът направи теста, автоматично му се генерира резултат, който вече можем да обсъдим заедно и да анализираме перспективите.