В днешния 12-и тираж на игрите на БСТ нямаше участник познал пълната комбинация от печеливши числа и атрактивният джакпот във второ теглене на играта 6/49 продължава да се трупа. Очаква се той да достигне 2 350 000 лева за следващия 13-и тираж. В първо теглене на играта 6/49 се прогнозира  печалба в размер на 720 000 лева, а за играта 6/42 очакваната сума ще е 165 000 лева.
Късметлийските числа в първо теглене на играта 6/49 са 2, 23, 27, 32, 39, 45,  а във второ – 2, 33, 39, 40, 44, 46. За играта 6/42 печелившата комбинация е 1, 12, 21, 22, 29, 37.
За играта 5/35 маркираните числа в първо теглене са 7, 21, 28, 31, 35, а във второ -  3, 7, 10, 20, 24. За играта Тото Джокер са изтеглени позициите 2, 6, 5, а числата са 3, 2, 7.
За днешния тираж на играта 6/42 бяха подадени 124 668 квитанции, а постъпленията достигнаха 202 344 лева. В играта 6/49 постъпленията бяха 913 163 лева, а броят на подадените квитанции - 355 936.
Късметлия в София спечели голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс”, която днес е автомобил Ford Fiesta.
Участниците в игрите на БСТ продължават активно да правят своите залози и онлайн, на страницата на БСТ - www.toto.bg.