Откритият от американски астрономи и временно обозначен като WT1190F астероид ще се сблъска със Земята на 13 ноември. За това съобщават българските астрономи от Обсерватория "Звездно Общество А79" и световни учени. Обекта беше открит на 3-ти октомври и е с размер от само няколко метра. Впоследствие беше изяснено, че плътността му е много малка, за да бъде категоризиран като астероид и вероятно по-скоро представлява отломка от сателит.
През последните дни бяха положени значителни усилия за уточняването на орбитата на обекта като бяха открити негови архивни изображения. От Европейската космическа агенция (ESA) съобщават, че той е бил засечен на архивни изображения от 2013г., но всъщност се касае за доста по сложен процес, проследяващ обекта до началото на декември 2012г. Благодарение на тези архивни кадри на WT1190F беше определена значително по-точна орбита. Изчисленията показват, че мястото на сблъсъка, ако обекта не изгори изгоди изцяло в атмосферата, ще е на около 100км южно от Шри Ланка в 6:20 UT на 13 ноември. Ръководителя на обсерватория А79 д-р Фратев, обаче предупреждава, че обекта има в известна степен хаотична орбита след сближенията му с Луната през 2012г. и екстраполираното на движението му на базата само на архивни кадри е прибързано. Има нужда от нови наблюдения на обекта за уточняването, както на неговите физически характеристики, така и на неговата орбита.