България е с най-стриктния режим по отношение на продуктите, съдържащи ГМО, заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по БНТ.
Тя напомни, че всички решения във връзка с допускането на продукти, съдържащи ГМО, се вземат на ниво ЕК.

Във връзка с откритата соя със съдържание на ГМО тя посочи, че има нарушения на процента съдържание и несъответствие с етикета. „Глобата е от 50 до 70 хиляди лева”, уточни министър Танева. „Винаги трябва да говорим и да мислим повече здравето и по-добрите условия за живот за всеки гражданин на страната. Не мисля , че може да поставим въпроса повече данък или повече здраве. Приветствам принципа за здравословно хранене, за формиране на навици у подрастващите за здравословен начин на живот, коментира министърът.

Тя отчете 82 % усвояване на бюджета по старата Програма за развитие на селските райони . С 2,5 млрд. евро са подпомогнати българските земеделски производители по старата програма. „Нашата амбиция и план за работа е да приключим годината с над 90 % усвояване на бюджета от програмата. Тя има отчисления за този 7-годишен период и 141 млн. евро загуба от 2010-2013. Работим тази година по план загубата да е минимална. Направили сме нотификация на програмата, така че почти да не се загубят средства. По отношение на изпълнението на общинските проекти следва да подчертаем , че имахме по-големи притеснения . Голямата част от общините се вмъкнаха в удължения от нас срок, който беше близо месец. Само десет проекта не бяха подадени. По тях има изплатени аванси за 6,5 млн. евро”, каза министър Танева.