Минималната работна заплата в България расте „експлозивно" на фона на останалите икономики в ЕС - „стара" Европа, „нова" Европа и Турция. Това се казва в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проектобюджета за 2016 г. Според работодателската организация това не отговаря на икономическите реалности у нас и затова тя се обявява против административното увеличение на най-ниското възнаграждение.
Според направена сред членовете й анкета мнозинството от фирмите предпочитат за догодина минималната заплата да остане 380 лева, колкото е сега. Според плановете на кабинета обаче тя трябва да стане 420 лв. от 1 януари 2016 г.
Прогнозите на Министерството на финансите предвиждат растеж на българската икономика с 1,4 % през настоящата година и с 1,7 % през 2016 г. Асоциацията смята, че реалистичният подход изисква да се придържаме към по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,3 и 1,5 %.
Според експертите двукратното повишение на минималната заплата в началото на 2015 г., както и очакваното й ново увеличение в началото на 2016 г., автоматично ще вдигнат и средната работна заплата. Това ще окаже сериозен натиск върху конкурентоспособността на бизнеса. Работодателите алармират, че темповете, с които расте средната заплата у нас, значително изпреварват ръста на БВП и инфлацията.
Настояваме минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез двустранно колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации, коментира председателят на АИКБ Васил Велев.
Идеята е това да става по икономически дейности, като по този начин ще се замени договарянето на минималните осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от всички двустранно договорени суми в отраслите.
АИКБ иска да отпадне т.нар. клас прослужено време в частните фирми. Аргументът е, че от две години това допълнително възнаграждение вече е премахнато за държавните служители.
Правителството трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата, препоръчват работодателите. Според тях постигнатите резултати през 2015 г. трябва да бъдат стимул за изпълнителната власт за по-нататъшно ограничаване на данъчните измами, икономическите престъпления и неформалните практики.
АИКБ категорично ще подкрепи евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и наука", но не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност" и „Отбрана".
Според бизнес организацията трябва да се провежда целенасочена държавна политика, за да се повиши привлекателността на професии, от които пазарът на труда отчита дефицит - например от природо - математически и технически специалности.
За пореден път АИКБ апелира за ограничаване на огромния брой инвалидни пенсии и настоява за спешна промяна в т.нар. експертиза на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от Националния осигурителен институт.