Специалисти на сдружение "Еквилибриум" споделят добри практики с колеги от Македония в областта на ранното детско развитие за децата от уязвими групи. Сдружението е една от 10-те български организации, членове на Национална мрежа за децата, което заедно с три македонски общности от 2 месеца обсъжда работата с ромската общност. 
Директорът на Комплекса за социални услуги Милена Влахова представи опита на КСУДС - Play групата за бебета и Игротеката за родители - на семинар в София през септември. Неотдавна Светла Межри, ръководител на Центъра за обществена подкрепа към КСУДС, посети заедно с други български колеги три социални услуги в Скопие. Според нея  проблемите в България и Македония в работата с ромска общност са доста сходни, но македонците имат доста успешни решения, които могат да се заимстват.У