Участие взеха 15 съдии от България, Армения, Грузия и Македония. Участващите съдии получиха ценни знания относно управлението и контрола на играта съобразно променените стандарти в интерпретацията на хокейните правила. Голяма част от участниците в семинара получиха назначения по време на държавното първенство, което даде възможност представянето им да се заснеме и подложи на видеоанализ. 
По време на теоретичните сесии имаше разгорещени дискусии относно тълкуването на отделни ситуации, което допринесе за повишаване на съдийските стандарти по време на самото държавно първенство.
Лекторът  на семинара, Крег Маден, остана изключително доволен от условията и организацията на семинара и даде висока оценка за работата на съдийската колегия към БФХТ.
Участниците в семинара получиха сертификати на ЕФХ за участие.