Числата от 12-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 32, 23, 2, 27, 39, 45.

II теглене: 44, 39, 2, 33, 40, 46.

---------------------

6 от 42

I теглене: 37, 29, 12, 1, 22, 21.

---------------------

5 от 35

I теглене: 28, 7, 35, 21, 31.

II теглене: 7, 20, 24, 3, 10.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 6, 5.

Печеливши числа: 3, 2, 7.