Наднормени нива на радон във въздуха са измерени в 17 детски заведения в област Разград. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция след приключилото проучване, направено по националната програма за намаляване въздействието на радон в сградите.

Радонът е радиоактивен химичен елемент, който при наднормена концентрация в закрити помещение е силно отровен. Той бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове.

През първия етап на програмата детектори са поставени в 91 детски градини в областта. След тримесечен престой, детекторите са изпратени за отчитане в Националният център по радиобиология и радиационна защита.

Резултати от проверките

Резултатите показват, че най-високо ниво е отчетено в детската градина в самуиловското село Желязковец, където концентрацията на радон е 1087 бекерела на кубичен метър. Високо е и нивото в исперихското село Яким Груево – 552 бекерела, а в Разград в детска ясла „Звездици“ детекторите са отчели 426 бекерела. Единствено в община Цар Калоян няма измерени наднормени нива.

За получените резултати са уведомени кметовете на общини и директорите на детските заведения. От здравната инспекция посочват и какви действия трябва да се предприемат при отчитане на завишени стойности на радон.

Допустими стойности и мерки

Допустимата норма радон във въздуха в помещенията е 300 бекерела на кубичен метър. При измерени стойности над референтните нива трябва да бъдат предприети мерки за редуциране на концентрацията като проветряване на помещенията, подобряване на вентилацията и активно понижаване на налягането под сградата.

При стойности на концентрацията на радон от 200 до 300 бекерела на кубичен метър се препоръчва при ремонтни дейности да се предприемат мерки, които могат да се отразят на вентилацията на сградата за редуциране на нивата на радон. Необходимо е да бъде извършено повторно измерване след пет години, допълват от Регионалната здравна инспекция.