Числата от 83-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 45, 33, 22, 18, 11, 6.
---------------------
6 от 42
I теглене: 29, 37, 41, 42, 38, 16.
---------------------
5 от 35
I теглене: 15, 31, 5, 1, 12.
II теглене: 34, 10, 3, 26, 15.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 1, 5, 6.
Печеливши цифри: 9, 7, 0.