Студенти в Медицинския университет в София недоумяват за решението да се премести специалността Медицинска рехабилитация и ерготерапия във Факултета по Обществено здраве. Групата е от 120 човека, които отправиха въпроси към декан проф. д-р Марин Маринов, Акад. проф. д-р Ваньо Митев и цялото ръководство на МУ."Отидохме за разпределението на групите за програмата и изненадващо ни съобщиха: "Вашата специалност се закрива. Трябва да преминете специалност „Кинезитерапия” към ФОЗ (Факултет по Обществено здраве)". Ние не сме съгласни, особено аз, защото съм трети курс, сега трябваше да съм четвърти и специалността „Кинезитерапия” не изучава много от дисциплините, които съм изучавала до този момент".

Въпросите, на които студентите в МУ очакват отговори:

1. Каква е причината за преместването на специалността Медицинска рехабилитация и ерготерапия (МРЕТ) във Факултета по Обществено здраве (ФОЗ)?

2. Каква е оценката от предишната акредитация? Защо не е използвана възможността за подобряване на текущата акредитационна оценка, давана от закона за висшето образование?

3. Ако не е имало акредитационна комисия, а само посещение на въпросната, защо има решение на академичния съвет за провеждане на акредитация на МРЕТ? Заплатена е такса от 20 000 лв. за акредитиране на бакалавърски и магистърски програми, входящ номер на внесения акредитационен доклад в НАОА, протоколи от срещи на комисията предвидена за акредитация.

4. Какво се целеше с преместването на специалността МРЕТ от Медицински факултет (МФ) във ФОЗ? Закриване на МРЕТ или оздравяването й?

5. Нормално ли е подборът на студенти за МРЕТ да е сериозен изпит, а подбора на студенти за „Кинезитерапия” (КТ) да е интервю? Нормално ли е да се неглижира този факт и след започване на образователния процес да се смени една специалност с друга при различни учебни програми и условия на обучение?

6. Кое обстоятелство наложи записване на студентите от прехвърлената специалност да бъдат записани и да платят такста за следващата учебна година в специалността МРЕТ и след 4 дни да им се каже, че ако искат да вземат диплома единствената възможност е да подадат молба за прехвърляне в специалност КТ, това не се ли знаеше преди? Всички, включително и студентите знаеха, че МРЕТ няма акредитация, но ФОЗ разбраха в почивните дни!

7. Защо един месец след започване на учебната година студентите от МРЕТ вече уж прехвърлени КТ, все още нямат студентски книжки и не им се издават уверения?

8. Истина ли е, че това е трети опит на ФОЗ да вземе акредитация по специалността КТ? Кога студентите ще видят въпросната акредитация на специалността? Ако са акредитирани за научно направление (която е изтекла юни 2015 г. по данни на НАОА), какви дипломи ще вземат без да е акредитрана специалността КТ?

9. В кой университет с МРЕТ, ръководството на ФОЗ съдейства на студентите от МРЕТ да се прехвърлят и да завършат обучението си?

10. Смятате ли, че качеството на обучение на прехвърлените студенти във ФОЗ ще бъде по–добро от МФ, при положение че:

а) В МФ са обучавани от водещи специалисти от 42-те катедри на факултета, а във ФОЗ ще бъдат обучавани от хабилитирани лица на основен трудов договор към ФОЗ но безклинична практика!

б) В МФ учебната практика се провежда само в университетски болници с избрани с конкурс клинични асистенти, а във ФОЗ това изискване не се спазва - нито за болниците, нито за асистентите, да не говорим за намаления брои часове учебна практика!

в) Академичният съвет на все още несформираната катедра по КТ е съставен от разнородни специалисти, но само един доцент по КТ и един магистър по КТ. В този състав влизат и двама професионални бакалаври по рехабилитация, които тепърва заедно с единия доцент по социална педагогика са записани от тази учебна година в магистърски програми на НСА. Трудов стаж в болнично заведение по специалността КТ над 5 г. имат само двама от членовете! Това достатъчно ли е да се водят лекции и упражнения за предаване на опит на студентите?

11. Не смятате ли, че Медицинския университет (МУ) губи от закриване на специалността МРЕТ при положение, че тази специалност беше разкрита за първи път 2004 г. в България? МУ-София даде началото на специалност, която се изучава в момента и в други учебни заведения в страната и предствлява интерес за не малко студенти от чужбина. Нямаше ли да се създаде на територията на МУ градивна конкуренция между двете специалности за по-добро обучение и последваща реализация?