Индексиране на пенсиите с 2,5 на сто - това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване /ДОО/, който ще бъде разгледан утре от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Разходите за пенсиите догодина ще достигнат 9,9 на сто от брутния вътрешен продукт /БВП/. Разходите на Държавното обществено осигуряване за 2016 година се залагат в размер на 10 милиарда и 37 милиона лева, от тях 8.7 милиарда лева ще отидат за изплащане на пенсии. Индексацията по швейцарското правило ще е с 2.5 от 1-ви юли 2016 година. От тогава минималната пенсия за стаж и възраст ще нарасне от 157.44 лева сега, на 161.38 лева. 

Социалната пенсия за старост - от 115.15 лева ще стане 118.03 лева, също от първи юли. Таванът на пенсиите няма да нараства. Ще остане 910 лв. Няма да се вдига и максималният осигурителен доход. В документа се залага увеличение в броя на пенсионерите спрямо тази година. По прогнози те ще са 2 186 000 или с 12 000 повече от тазгодишните. 

Променя се обаче минималният осигурителен доход за земеделските производители. Той ще нарастне с 30 лева и ще стане 330. Държавата не залага да увеличава размера на обезщетението за гледане на малко дете. Той ще остане 340 лева. Не се променя и срокът за изплащането му. 

Без промяна ще остане и минималният размер на дневното обезщетение за безработица 7.20 лева. От общите разходи, които надхвърлят 10 миларда лева се планира като приходи от осигуровки да бъдат събрани 4 980 000 000 лева, което е с 210 000 000 повече от тазгодишните разчети.