Ръководството на Българска петролна и газова асоциация внесе сигнал при главния прокурор Сотир Цацаров с искане за проверка на работата на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) към Агенция „Митници“, съобщиха от Прокуратурата.
От Асоциацията посочват, че компаниите ѝ бяха задължени да подават информация към БАЦИС и за целта са направили многомилионни инвестиции за хардуер и сотфуер – само в сектора „течни горива“ вложенията са за над 150 млн. лв.
„След поредица от срещи през тази година с отговорните за БАЦИС длъжностни лица от Агенция „Митници”, се потвърди информацията ни, че системата не може да обработи огромния обем данни; че се предават данни от контролни точки на задължените лица, които въобще не се отразяват в системата; буди съмнение, че се предават и такива, които после биват умишлено заличавани, за да се прикрият незаконни действия на икономически оператори; че основната функционалност на БАЦИС, а именно автоматичното сравняване на количествата, отчетени от входно-изходните измервателни системи, с количествата, декларирани от лицата, не работи. Стана ясно още, че въпросното сравняване много често се извършва ръчно и избирателно от митническите органи”, пише в сигнала до главния прокурор.
В него се поставят въпросите:
1. Осигурено ли е събирането на акциза от всички горива, постъпили на българския пазар?
2. Всички задължени по ЗАДС лица ли са изпълнили задълженията си във връзка с БАЦИС или има такива, които не са ги изпълнили точно и са осъществявали дейност, без да отговарят на изискванията на Закона?
3. Ако има такива лица, какви действия е предприела митническата администрация спрямо тях?
4. Спрямо кои икономически оператори са извършвани гореспоменатите „ръчни” проверки и има ли оператори, които не са били проверявани?
5. Ако има лица, които не са били проверявани, възможно ли е същите да бъдат проверени в момента или данните за техните транзакции липсват в масивите на Агенция „Митници”?
6. По какви причини за дълъг период от време не е осъществена връзка между БАЦИС (Агенция „Митници“) и НАП? Предстои да бъде извършена пълна проверка на изнесените в сигнала данни.

Вносителите Валентин Златев и Андрей Делчев изразяват становището на петролните и газови компании членове на Асоциацията: „Бент Ойл“ Ад, „Булмаркет ДМ“ ООД, „Ви-Газ България“ ЕАД, „Газтрейд“ АД, „Инса Ойл“ ООД, „Литекс“ АД, „Лукойл“, ОМВ, „Петрол“ АД, „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Синергон Петролеум“ ЕООД, „Шел България“ ЕАД.