Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 медицински сестри, висше обр. 
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
1 продавач консултант, средно обр. – техник компютърни системи
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство, компютърна грамотност
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 лаборант аналитик, висше обр. – техническа насоченост
1 конструктор чертожник, висше обр. – техническо, машинно, строително, индустриално инженерство
1 енергетик кариера, висше обр. – електроенергетика, електротехника
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 водач на мотокар, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, правоспособност мотокарист
1 финансов контрольор, висше обр. – счетоводство и контрол, финаннси, икономика
1 приложен администратор, висше обр. – информатика и ИТ
1 системен администратор, висше обр. – информатика и ИТ
1 химик, производство на бои и лакове, висше обр. – химия и химически технологии
3 експедитори на стоки и товари, средно обр. - икономическо
3 инженери поддръжка, висше обр. – автоматика и ИТ, електроника и микроелектроника, индустриална електроника и компютърна техника
1 специалист по обработка на данни, висше обр. – икономика, търговия, стокознание
1 експерт по търговия, висше обр. – икономика, търговия, стокознание
1 експерт по продажби, висше обр. – икономика, търговия, стокознание
1 експерт по маркетинг, висше обр. – маркетинг, бизнес икономика, добро ниво на английски език
1 преводач, висше обр. – английска филология, МИО, европеистика, лингвистика
1 специалист по човешки ресурси, висше обр. – управление на човешки ресурси, бизнес администрация, психология, стопанско управление, МИО, английски език много добро ниво
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 технически сътрудник, средно обр. - икономическо
1 инженер механик, висше обр. - инженерство
1 инженер по поддръжка, висше обр. – автоматика, ИТ, електроника
1 експерт търговия, висше обр. - икономическо
2 експерти по търговия, висше обр. – икономическо, високо ниво на английски език и компютърна грамотност
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
2 машинни оператори, шиене на облекла, средно обр. – технолог шевно производство
1 търговски сътрудник, средно/висше обр. - икономическо
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
2 шивачи, средно обр. – оператор в производството на облекло
2 координатори на производство, средно обр. – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска  книжка
2 организатори на производство, средно обр. – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка
1 икономист, висше обр. – финанси, счетоводство и контрол
1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
1 ръководител, отдел човешки ресурси, висше обр. - счетоводство и контрол, счетоводство и одит, право
1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 техник компютърно програмиране, средно обр. – информатика/програмиране, технически познания
1 програмист на софтуерни приложения, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтоур, висше обр. – КСТ, английски език
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

1 барман, основно/средно обр.
1 стъклар, основно/средно обр.
2 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно обр.
2 консултанти, промотьори продажби, средно обр.
1 продавач консултант средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 продавач консултант, средно обр.
1 лаборант, средно обр.
4 апаратчици, химически процеси, средно обр.
20 апаратчици химически процеси, средно обр.
2 лаборанти, средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 технолог, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
2 пласьори на стоки, основно/средно обр.
1 производство, ръчно на хляб, основно/средно обр.
2 месачи, основно/средно обр.
1 опаковач, основно/средно обр.
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия, средно обр.
1 промишлен дизайнер, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
2 шивачи, основно/средно обр.
1 опаковач, основно/средно обр.
1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.
2 пекари, основно/средно обр.
1 готвач, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
1 гладач ютия, основно/средно обр.
1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно обр.
1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.
1 координатор на дейности, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 служител в склад, основно/средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
2 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

10 стажанти за работа в куриерска фирма, средно/висше обр., компютърни умения
1 настройчик – мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 конструктор – мебелно производство, средно обр., 2 години опит
1 чистач на производствени помещения – мебелна промишленост, средно обр.
1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 хигиенист в детска градина, средно обр.
1 технически сътрудник, средно специалбно обр. – електрообзавеждане и електроснабдяване
5 строителни работници, 1 багерист, 2 шофьори на товарен автомобил до 12 тона, основно/средно обр., за гр.Исперих
1 офис организатор, средно/висше обр., немски език, компютърни умения
1 преподавател по английски език, висше обр. – английска филология, почасова работа
1 преподавател по немски език, висше обр. – немска филология, почасова работа
2 складови работници, основно/средно обр., компютърни умения, правоспособност за мотокарист е предимство
1 специалист – обработване на документи, средно обр., компютърни умения
1 камериерка, основно/средно обр.
2 организатори в шевно производство, средно обр.
1 ерозист – нишкова ерозия, средно техническо обр.
1 шлайфист – кръгъл и профилен шлайф, средно техническо обр.
1 термист за топла обработка, средно техническо обр.
1 машинен инженер за поддръжка на машини с ЦПУ, висше обр. по специалността, английски език, италианският е предимство, компютърни умения, за гр. Тутракан
1 работник в цех за опаковки, основно/средно обр.
1 общ работник в склад за мебели, средно обр., шофьор кат.В
1 оценител на облекла, средно обр.
1 багерист, средно обр., правоспособност, опит
2 докери в инструментален цех, основно/средно обр.
1 стругаро-фрезист, основно/средно обр. опит 
1 програмист, висше обр. – компютърни науки
1 куриер – линия, логистик, средно обр., шофьор кат.С, карта за тахограф
1 шлосер монтьор, 1 машинен оператор – студено пресоване на метал, 2 машинни оператори – изделия от бетон, средно обр.
1 оператор на металообработващи машини, средно обр., опит
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността
1 лектор по домашна техника и технологии, висше обр.
1 учител лектор по труд и техника, висше обр.
2 детски учители, висше обр. - предучилищна педагогика, 2 години стаж, за с.Ново село
1 детски учител, висше обр. - предучилищна педагогика, 2 години стаж, за с.Тетово
4 общи работници в производство за чорапни изделия, без изискване за обр.
1 икономист плановик - производство за чорапни изделия, средно/висше икономическо обр., английски език
1 инженер конструктор, висше техническо обр., английски език, работа с AutoCAD
12 оператори – производство на санитарни изделия, основно обр.
2 продавачи на палачинки, без изискване за обр.
1 фризьор, основно обр., опит
4 мебелисти, средно обр.
1 социален асистент в социално заведение, средно обр.
1 медицинска сестра в социално заведение – на 4 часа, висше/полувисше обр., компютърни умения
1 началник на влак – товарно движение, средно обр., квалификация по специалността, 3 години опит
1 маневрен стрелочник, средно обр., правоспособност, 1 година опит
1 работник – производство на сухи смеси, сезонна заетост, без изискване за обр., 1 година опит
1 шофьор на лекотоварен автомобил, кат.В, средно обр.
2 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно обр., правоспособност за мотокарист
2 оператори – зачистване и опаковане на метални тръби, средно обр.
2 работници на линия – производство на метални тръби, средно обр.
2 детегледачи, основно обр.
1 монтажник на хартиени компоненти, 1 ръководител на екип – производство на луксозни опаковки, средно обр., опитът е предимство
2 оператори на пробивна машина, 5 помощник-оператори на кантираща машина, 2 оператори и 2 помощник-оператори на разкрой машина – мебелно производство, средно/основно обр.
2 общи работници в мебелно производство, основно обр.
1 оперативен счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, опит, за с.Борисово
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, кат.С+Е, основно/средно обр., опит, за транспорт до Румъния
1 касиер, средно обр., опит /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
2 медицински сестри – в болница, висше/полувисше обр. по специалността
1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., опит
1 крояч – на банциг, 1 крояч – на гатер, текстил, основно/средно обр., опит
1 работник – товаро-разтоварни дейности, средно обр., шофьор кат.В
1 продавач на хомеопатични лекарства, средно обр., английски език, компютърни умения, 5 години опит
2 електромонтьори – леярен цех, средно специално обр., опит
80 оператори – опаковъчна линия, производство на смазочни масла, сезонна заетост, основно/средно обр.
5 монтьори – ремонт на машини и оборудване, средно обр., 3 години опит
1 хлебар, без изискване за обр.
1 бригадир – шевно производство, средно обр., опит
1 пълнач, 1 работник, 1 транжор – производство на колбаси, без изискване за обр., опит
2 шофьори, кат.С, основно/средно обр., 1 година стаж
2 общи работници – мебелно производство, основно/средно обр.
1 перач в хотел, основно обр.
3 общи работници – изкопни работи, основно обр.
2 монтажници на мебели от дърво, средно обр., работа в Русе, Варна и Германия
3 монтажници на изделия от метал, средно обр., работа във Варна, Русе и Германия
1 помощник-сладкар, основно/средно обр.
1 координатор по качество, средно обр., английски език, опит 
1 администратор в хотел, средно обр., английски език, втори чужд език е предимство, компютърни умения, опит
1 хигиенист в ресторант, без изискване за обр.
1 техник – поддръжка на индустриална техника, средно техническо обр.
1 продавач консултант и техник, средно техническо обр. – предимство
10 общи работници в строителството 
1 специалист по търговия, висше обр., английски език, компютърни умения, 3 години опит
1 контрольор по качеството – промишленост, висше обр. – химия, английски/немски език, 5 години опит
3 общи работници в мебелно производство, основно обр.
1 монтажник на интериорни врати, основно обр., 1 година опит
15 камериерки, основно/средно обр., сезонна заетост, за к.к.Слънчев бряг
4 администратори в хотел, средно обр., компютърни умения, чужд език
3 монтажници за сглобяване на котли, средно техническо обр.
9 опаковчици на мебели, средно обр.
2 тапицери, основно/средно обр. 
1 работник подготовка на мебелни плочи, средно обр., опит
4 оператори на автоматична линия в галваничното производство, средно обр.
2 общи работници, средно обр., шофьори кат.В
4 миячи на МПС – автомивка, основно обр., 1 бр. за гр.Сливо поле
10 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, средно обр.
1 контрольор по качеството - производство на филтри за автомобили, висше обр.
2 сладкари, основно/средно обр.
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше обр. по специалността, опит
1 учител начална педагогика, висше обр. – начална училищна педагогика, английски/немски/руски език
2 апаратчици в химическо производство, средно обр.
8 продавачи консултанти – на хранителни стоки /едното място е на 4 часа/, средно обр., компютърни умения, опит
10 продавачи консултанти в супермаркет, средно обр.
4 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
4 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше обр., 1 година стаж
3 общи работници в шевно производство, основно обр.
5 работници в склад за авточасти, средно обр., 5 години трудов стаж
1 отчетник – обработка на поръчки, средно/висше обр., френски език, компютърни умения
2 електромонтьори механици, средно специално обр., ІV група за електробезопасност, 1 година стаж
2 машинни оператори в обувно производство, средно обр.
3 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит
2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше обр., компютърни умения
2 инкасатори – плащания, средно обр., на граждански договор
15 апаратчици в химическо производство, средно обр.
1 камериер и администратор в хотел, средно обр.
3 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно обр.
10 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно обр.
10 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.
1 асансьорен техник, средно специално обр., правоспособност
3 пекари, средно обр.
5 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 миячки в заведение, средно обр.
1 готвач – дюнери, средно обр., опит
13 бармани сервитьори, средно обр.
1 барман, основно/средно обр.
6 готвачи, средно обр., опит
21 сервитьори, средно обр., две места са за с.Николово
1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.
1 работник в кухня, основно/средно обр., опит
1 сладкар, средно обр.
1 пиколо, средно обр.
1 машинен инженер асистент конструктор, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 стругар, средно обр., опит
7 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения
1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит
2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно обр.
7 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.
1 хигиенист, основно/средно обр.
7 склададжии, средно обр., умения за управление на мотокар
1 асистент на управител на фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
4 мотокаристи, средно обр., правоспособност
36 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.
1 експедитор, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В
4 товарачи - пакетирани стоки, средно обр.
2 шофьори на автобус – международни превози, кат.Д, средно обр., 5 години стаж
2 автотенекеджии, 2 общи работници – автосервиз, средно обр., 1 година опит
6 шофьори, кат.С, Д, средно обр., правоспособност
3 носачи товарачи на стоки, средно обр.
1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно обр.
5 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., кат.С, опит
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност
4 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
8 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит 
1 стругар шлосер, средно обр., опит
2 механици в селско стопанство, средно обр., опитът е предимство
2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език
1 строителен техник, средно/висше обр.
2 зидаро-мазачи, основно обр., опит
2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит
2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит
5 строителни работници, средно и по-ниско обр.
15 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно обр.
8 общи работници – външно ВиК, основно обр.
5 монтажници – челна пластмаса, строителство, средно обр., 5 години опит
10 мехатроници, средно техническо обр., опит
2 монтажници на метални конструкции, средно обр.
3 шмиргелисти, средно обр., 1 година опит
5 общи работници в леярен цех, средно обр.
5 оператори на металообработващи машини, средно обр., 1 година опит
2 техници – поддръжка на машини, средно/висше обр., производствен опит
1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство
1 електротехник, средно специално обр., опит
1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ,  опит
1 складов работник – склад за бързооборотни стоки, средно обр., шофьор кат.В
1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., опит
30 машинни оператори - производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.
2 инженери роботика, висше обр., опит
2 инженери по поддръжка, висше техническо обр., опит
1 машинен оператор, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит
2 фрезисти, средно техническо обр.
7 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит
1 шлосер бояджия, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
2 работници – ръчници – в обувно производство, без изискване за обр.
7 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.
4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
4 моделиери конструктори на облекла, средно специално обр., стаж
1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно обр., компютърни умения
7 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит
1 контрольор по качеството – шевно производство, средно обр., стаж
4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже
23 кроячи, без изискване за обр.
7 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ
20 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
31 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
2 кроячи на кожени изделия, средно обр.
2 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр., шофьори кат.В
235 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

9 санитари, без изискване за обр.
1 сервитьор, основно обр.
2 бармани, основно обр.

Други СРМ към деня

1 багерист, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
1 шофьор, кат.С, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
3 сервитьори, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
2 общи работници, основно обр. /за гр.Бяла/
2 огняри, основно/средно обр., правоспособност /за гр.Борово/
1 стругар, средно обр. /за гр.Русе/
1 охранител в училище, средно обр. /за гр.Бяла/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността /за с.Полско Косово/
2 възпитатели, висше обр. – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр. Борово/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/
3 инженери, роботика, висше техническо обр. /за гр.Русе/
1 специалист - калиброване и прогнозна поддръжка, висше техническо обр. /за гр.Русе/
4 техници механици на машини с ЦПУ, средно специално обр. /за гр.Русе/
5 шлосер-матричари, средно специално обр. /за гр.Русе/
2 работници товаро-разтоварна дейност, основно обр. /за с.Масларево, общ.Полски Тръмбеш/
2 лаборанти, средно обр. /за с.Масларево, общ.Полски Тръмбеш /
1 касиер, счетоводство, средно обр. /за гр.Бяла/
2 общи работници – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/
2 опаковачи – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/
10 гладачи, основно обр. /за гр.Русе/
10 кроячи, основно обр. /за гр.Русе/
2 техници за поддръжка на машини – шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
2 служители в склад за готова продукция – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
20 шивачи, основно обр. /за гр.Русе/
3 спомагателни работници шевни дейности, основно обр. /за гр.Русе/
2 електромонтьори – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 главен специалист, средно обр. - строителен техник /за Община Бяла/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 контрольори по качеството, средно специално обр. с химическа насоченост
8 оператори в обогатителна фабрика, средно специално обр. - обогатяване на полезни изкопаеми, средно специално обр. с химическа или техническа насоченост.
1 конструктор чертожник, висше техническо обр. - машинно инженерство, строително инженерство, индустриално инженерство
2 лаборанти аналитици, висше обр. с техническа насоченост
2 контрольори по качеството, средно специално обр. с химическа насоченост
1 енергетик кариера, висше електротехническо обр. - електроснабдяване и елекктрообзавеждане на промишлени предприятия, доп. квалификация, свързана с електрообзавеждане на минни предприятия /за гр.Каолиново/
4 оператори в обогатителна фабрика, средно специално обр., обогатяване на полезни изкопаеми, средно специално обр. с химическа или техническа насоченост /за гр.Каолиново/
1 контрольор по качеството, средно специално обр. с химическа насоченост /за гр.Каолиново/
1 машинист на товарачна техника, средно специално обр. с техническа насоченост, за предпочитане завършен механотехникум, техникум по машиностроене или автотранспорт, удостоверение за правоспособност /за гр.Каолиново/
1 мотокарист, средно специално обр. с техническа насоченост, за предпочитане завършен механотехникум, техникум по машиностроене или автотранспорт, удостоверение за правоспособност за управление на мотокар /за гр.Каолиново/

- За обучение по време на работа

2 техници, телекомуникации, средно обр.

Други СРМ към деня

1 начален учител, висше обр. – начална училищна педагогика /за гр.Сеново/
1 младши учител по английски език - 2-8 клас, и по музика - 5-8 клас, висше обр. /за гр.Сеново/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.