Единен държавен изпит за студентите във всички правни факултети в страната, както и усложнен теоретико-практически изпит на входа на практиката. Тези и други промени предвиждат от Министерството на правосъдието (МП) с изменения в наредбата за придобиване на професионална квалификация "юрист".

Проектът на наредбата ще бъде представен в началото на другата седмица, след което ще има обществено обсъждане.

Студентите по право ще могат да участват в специализирани магистърски програми, след като вземат основната образователна степен. Промяна в учебната програма, включваща по-задълбоченото изучаване на предмети като защита на конкуренцията, данъчно право и банково право, готвят от министерството. Планира се още и изучаване на предмети, които почти не намират място в програмата сега - като защита на потребителя, право на обществените поръчки, а също така и етика. Изучаването на чужд език с акцент на юридическата терминология също е сред обсъжданите въпроси. 

Ще бъде реформиран и задължителният стаж, който студентите трябва да преминат, за да могат да придобият юридическа правоспособност. Той ще се провежда само на едно място, а не както е в момента, във всички органи на съдебната власт, а също и при адвокат и нотариус. Пазарни субекти като банки с големи правни отдели също ще могат да провеждат стажа. Целта е стажантите да получат реални знания в сферата, в която ще се развиват след това. Тази промени са предвидени в очакваното изменение на Закона за съдебната власт.

Ниската подготовка по право на Европейския съюз и международноправните дисциплини на студентите и практикуващите юристи беше констатирана от министерството. Планира се във всеки от трите държавни изпита да бъдат включени въпроси от тези дисциплини, засягащи съответните материи.

От МП представиха и социологическо проучване за състоянието на юридическото образование в България. Най-належащо е засилването на практическия елемент в обучението, изразяващ се в решаването на казуси, симулацията на дела и изготвянето на документи, посочват анкетираните. Осъвременяването на програмата също е сред приоритетите на участниците в запитването. За по-близка връзка между преподавателите и студентите, по-адекватни средства за взаимното им оценяване, премахване на модела на зазубряне и стимулиране на аналитичното мислене, настояват анкетираните.