Катастрофален спад на популациите от насекоми в Европа се наблюдава от началото на 2015 година. Това показва анализ, базиран на над 800 научни доклада, изготвен от Междуанродния съюз за защита на природата и природните ресурси. Експертите се опасяват откатастрофални последици, тъй като 70% от основните култури, директно консумирани от човека, зависят от опрашване от насекомите.

Заради масовата употреба на пестициди и синтетични торове почти всеки четвърти (24.5%) уязвим вид в ЕС е застрашен от изчезване. Именно заради наличието на нитрати и фосфати в селскостопанските отпадъчни води опрашването и оцеляването на ключови екосистеми е изложено на риск.

471 са активните съставки на пестициди, одобрени в ЕС. Една четвърт от тях не се разпадат в почвите и водите, а 79 надвишават критичните токсични стойности по отношение на водните организми. Пестицидите се оценяват въз основа на активните им съставки, вместо да бъде изследвано въздействието на действителния продукт, който се продава на пазара и се използва на полето. Процесът по разрешаване на ЕС също така не успява да направи адекватна оценка на дългосрочните ефекти.