Районите в страната, в които има значителен потенциален риск от наводнения, са 116. Това обяви ръководителят на дирекция „Води" към екоминистерството Асен Личев, цитиран от Дарик.
Личев се позовава на предварителната оценка от Плановете за управление на речните басейни в страната. Те са в процес на разработка от Басейновите дирекции.
4000 км е дължината на рисковите участъци. Те обхващат 49 % от територията на общините. Три от четирите басейнови дирекции вече изготвили проекти на картите с районите с риск от наводнение. Те подлежат на обществено обсъждане. Вече са публикувани в интернет.
Асен Личев отбеляза, че сред основните причини за наводненията е инфраструктурата край речните легла.Застрояването в близост до реките е сред основните проблеми.
В началото на ноември се очаква да бъдат оповестени данните за техническото състояние на всички язовири в страната. Проверката се извършва в момента.
61 язовира в предаварийно състояние бяха идентифицирани в началото на годината. Работата по извеждане на 9 от тях продължава и в момента. Експертът от екоминистерството поясни, че вече няма язовири с неизвестна собственост.