Планът за административна реформа в МВР е почти готов. Работим по него и на всеки един етап го съгласувам с министър Горанов. Надявам се в следващия един месец да бъдат представени всички мерки. Това заяви министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова, запитана кога ще представи плана за административна реформа в МВР, предаде репортер на БГНЕС.
Бъчварова поясни, че някои от мерките са внесени като предложение за промяна в Закона за МВР. Останалите, които са свързани с функционалното преструктуриране предстои да бъдат финализирани. „Целта на нашите усилия и визия е да направим оптимално разпределение на състава на МВР, така че да подсилим полицейските функции, да ограничим ненужната администрация, да разделим функционирането на отделните дейности. Има много дейности в МВР, които са свързани с предоставяне на услуги на гражданите, с пожарната безопасност, охраната на границата, полицейските органи. Надявам се ще успеем да направим една много по-стегната структура на министерството и много по-добре работеща”, каза Бъчварова. Според нея само по този начин може да се постигне оптимизация на бюджета, която била необходима. Съществуващите дефицити са натрупани през последните няколко години и са в резултат на този стил на управление, който не съобразява обективните дадености и нормалната логика на бизнес планирането, смята силовият министър.
Запитана с колко души ще се подсили полицейската функция, Бъчварова обясни, че не може да даде точна бройка, но те ще бъдат поне 1000.
Относно това дали ведомството й ще изплати 20-те млн. лв. обезщетения на пенсионирани служители, Бъчварова обясни, че въпросът трябва да се уточни с Министерство на финансите. „Не, те ще получат решение на въпроса, ако сега прекратят отношенията си, как ще бъдат уредени отношенията им с МВР. Ако останат на работа, но с друг статут кога ще могат да се възползват от привилегиите, които са били включени в договора с тях. Не е толкова просто. Не бих искала да ограничавам права, които сме дали на служителите си. Затова трябва да уточним с Министерство на финансите каква ще бъде схемата по изплащането на тези дължими суми”, каза вътрешният министър.
Бъчварова поясни, че ще има друг регламент за обезщетенията за бъдещи случаи на хора, които напускат МВР, който трябва да предложи заедно с Горанов. „С него имаме обща визия за това как да се оптимизират бюджетите по различни дейности на МВР в името на обществения интерес и на това да работи по-добре самата институция. В момента средствата за издръжка, експертизи и основни дейности са изключително малко и недостатъчни. Би трябвало да ги оптимизираме, така че да могат по-малко на брой на хора да работят при много по-добри условия”, каза още вътрешният министър.