Регионалните инспекторати на МОН извършват проверки в училищата, в които се провеждат неприсъствени форми на обучение, каза пред Нова Лазар Додев, от Министерството на образованието. За тази форма на обучение държавата плаща на училището до 400 лв. на ученик.
За 1 г. са направени 235 проверки. Най-интересният е в училище в Пловдивска област. Преди проверката в него е имало 130 ученици с такава форма на обучение. След нея 100 от учениците са отпаднали.