Управлението и контролът на концесиите на морските плажове преминават от Министерството на регионалното развитие към Министерството на туризма. Това предвиждат проектопромени в Закона за устройството на Черноморнкото крайбрежие, публикувани за обществено обсъждане от туристическото ведомство.

Промените предвиждат концесионерите и наемателите, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на закона, да запазят правата и задълженията си при условията по тях, но те ще бъдат задължени да представят в Министерството на туризма, в срок до  1 юни 2016 г. нови схеми за преместваемите обекти и съоръжения.

За да се гарантира гладкото протичане на следващия летен сезон всички договори, които изтичат до 31 март, ще бъдат автоматично удължени за година, ако концесионерът или наемателят е съгласен. 

В подготвения законопроект се отстраняват някои несъвършенства в нормативната уредба, като се детайлизират предвидените глоби за неизпълнение на разпоредбите свързани с изискванията за стопанисването на морските плажове, както и хармонизиране с разпоредбите на Закона за концесиите, се посочва в съобщение на ведомството. 

На следващ етап от реформата предстои да бъде променена и методологията за отдаване на концесия и наем на Черноморските плажове, която се планира да бъде готова до края на февруари 2016 г. 

Екипът в регионалното министерство, който сега отговаря за тази дейност, ще премине към министерството на туризма заедно с цялата документация.

Целта на измененията е да се подобри камеството на услугите, предлагани на плажовете, което ще подобри и позициите на странатана международния туристически пазар.