С решение на днешното си заседание правителството одобри промени в правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, става ясно от съобщение на пресцентъра на Министерския съвет. Поправките са свързани с привеждането наизмененията и допълненията в закона, които депутатите приеха на 15 юли.

В съобщението се отбелязва, че се уреждат предпоставките за прилагане на новите разпоредби на закона и се облекчава процедурата за преценка на правото за семейни помощи.

"С измененията се осигуряват необходимите предпоставки за предоставяне на семейни помощи в натура", се казва в съобщението. Според промените в закона непълнолетните майки ще получават месечни помощи за отглеждане на дете само в натура, а стоките и услугите, които ще получават, ще се определят от експертите на съответната дирекция "Социално подпомагане". В натура ще получават помощи за отглеждане на децата си и родителите, които не се грижат за децата си и харчат парите за друго. 

В новия правилник се регламентира и отпускането на помощи на съжителстващи родители без сключен граждански брак - дирекциите по социално подпомагане ще правят задължителни проверки при отпускането и предоставянето на семейни помощи.