Нов ген на имунната система на човека, свързан с амилоидни плаки в мозъка на възрастните хора и болните, страдащи от болестта на Алцхаймер, откриха учените от Училището по медицина към Университета в Индиана.
Тяхното изследване е продължило 2 години. Учените са анализирали данните от позитронно-емисионната томография на почти 500 души. Те са стигнали до извода, че вариантът на гена IL1-RAP е свързан с увеличаването на амилоидните плаки в мозъка.
Болестта на Алцхаймер е едно от най-разпространените невродегенеративни заболявания сред възрастните хора. В момента не съществуват лекарства, способни да забавят развитието на болестта, както и не съществува пълно разбиране на причините за нея. В рамките на най-разпространената амилоидна хипотеза се смята, че важна роля за стартирането на необратимите промени в мозъка на пациентите играе пептидът Aβ42.