Отцепената зона около атомната електроцентрала в Чернобил, която беше евакуирана през 1986 г. след авария, причинила експлозия и пожар, се е превърнала в рай за диви животни, съобщават учени, цитирани от британския в. „Индипендънт“.
Според мащабно проучване гористата местност около централата са пълни с големи животни като лосове, елени, сърни, диви свине и вълци, независимо, че е заразена с радиоактивни отпадъци.
Учените не са открили никакви доказателства, подкрепящи по-ранни теории, според които дивата природа в региона ще пострада от радиацията, изпусната при инцидента през 1986 г. След него повече от 116 000 души от местното население са евакуирани от зоната около Чернобил, която покрива повече от 4200 кв. км. Това именно е и причината за разцвета на дивата флора и фауна.
Отсъствието на човешка дейност в отцепената зона се е отразило на дивата природа по-положително, отколкото каквито и да е негативни въздействие от възможни щети, причинени вследствие на контакт с радиоактивни елементи, пишат учените.
„Много е вероятно разнообразието в дивата природа в Чернобил да е по-голямо, отколкото е било преди инцидента. Това не означава, че радиацията е добра за природата, а просто, че ефектите от човешката дейност – в това число ловуването, земеделието и лесовъдството, са много по-лоши“, коментира проф. Джим Смит от Университета в Портсмут, който ръководи изследването.
Учените са използвали методи, комбинация между проучвания на терен и компютърни модели, за да установят гъстотата на животни в отцепената зона. Те не са открили доказателства, че който и да е било вид бозайници е бил засегнат неблагоприятно от аварията.
Според изследването независимо, че броят на лосовете и дивите свине например, претърпява драстичен спад в периода след разпадането на Съветския съюз в началото на 90-те, то същите популации в зоната нарастват.
Популацията на вълци там също сега е близо седем пъти по-висока от тази в природните резервати в региона, показват още данните на проучването.
„Тази информация показва широк кръг от животни, които процъфтяват само на мили от голяма ядрена авария и илюстрира гъвкавостта на диви популации, когато са освободени от натиска на човешкото присъствие“, каза Джим Бийзли от Университета в Джорджия, който е и съавтор на проучването.