Облекчени кредити за 1000 малки и средни фирми в България ще се отпускат от първото споразумение по плана за стратегически инвестиции и растеж на Европейската комисия (ЕК), съобщиха от институцията. Схемата става възможна заради одобрено партньорство между създадения Европейски инвестиционен фонд и една от големите чатни банки у нас.

Общата стойност на заемите за фирмите е 200 милиона лева, които ще се отпускат с европейски гаранции, което прави условията по тях по-изгодни за кандидатите.

Повече информация заинтересованите могат да намерят на интернет страницата на представителството на ЕК в София.