Кандидатите по директните плащания трябва да проверят дали посочените от тях банкови сметки са активни. За това предупреждават от ДФ "Земеделие" на сайта си.

Ако сметките не са активни, стопаните трябва да открият нови и да ги заявят в Областните дирекции на ДФЗ най-късно до 15 октомври тази година. Активните банкови сметки гарантират, че сумите ще са на разположение на бенефициентите веднага след тяхното нареждане от ДФ "Земеделие".

13 млн. лв. ще бъдат изплатени на фермерите след 16 октомври, което е 70% от субсидията. Оставащите 30 % ще бъдат изплатени през декември.