Парламентът ще заседава извънредно на 6 октомври, вторник, от 11.00 до 18.00 часа. Това решиха депутатите с приемане на предложение от председателя на Народното събрание Цецка Цачева.В дневния ред на извънредното заседание са включени първо четене на Законопроекта за счетоводството, първо гласуване на промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, второ четене на промени в Закона за убежището и бежанците, първо четене на промени в Закона за достъп до обществена информация, първо четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, първо четене на промени в Закона за автомобилните превози, второ четене на промени в Закона за административните нарушения и наказания, както и второ четене на промени в Закона за защита при бедствия.

В днешния пленарен ден депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Парламентарният контрол ще започне в 13.00 часа с участието на министрите Божидар Лукарски, Десислава Танева, Теменужка Петкова, Николина Ангелкова и Красен Кралев.