Всички знаем, че уникалният релеф на пръстите служи за идентифиране на самоличността. Той разкрива данни дори за възрастта и здравословното състояние. Според ново проучване на екип от Университета на Северна Каролина и Вашингтонския щатски университет пръстовите отпечатъци носят информация и за произхода, пише CBS News. Откритието може да намери приложение както в работата на полицията, така и в антропологичните изследвания. 
“Това е първото проучване, което разглежда въпроса толкова детайлно и откритията са изключително обещаващи”, посочва Ан Рос, преподавател по антропология в Университета на Северна Каролина и старши автор на статията, публикувана в Journal of Physical Anthropology. Тя допълва, че са необходими допълнителни изследвания. “Трябва да анализираме по-голям брой проби на хора с различна наследствена информация”, изтъква Рос. 
Учените са взели отпечатъци от десния показалец на 243 души - 61 жени и 61 мъже с афроамерикански произход и 61 жени и 60 мъже с евроамерикански произход. Екипът е анализирал т.нар. ниво 1 и ниво 2 на отпечатъците, за да установи дали има форми, които са специфични за пола или произхода. Изследователите не са открили значителни разлики между мъжете и жените, но са установили разлики в детайлите на ниво 2 на пръстовите отпечатъци между хората с афроамерикански и евроамерикански произход. 
Ниво 1 включва вида на формата и броя на папиларните линии. Анализите на пръстови отпечатъци в криминологията разглеждат детайлите на ниво 2 - това са специфични отличителни белези, каквито са разклоненията на линиите.