УНСС е получил акредитация и тази година започва магистърска програма по ядрена сигурност. Това заяви ректорът Стати Статев по време на междунаоден семинар "Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност". Събитието се организира от катедра „Национална и регионална сигурност” с подкрепата на Международната агенция по атомна енергия, Международната академична мрежа по ядрена сигурност, Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на енергетиката, Министерството на външните работи и БУЛАТОМ.

Програмата била единствена в Европа и може би единствената действаща в света, каза Статев. Той допълни, че се очаква тази година магистърската програма да започне с 12-15 студенти. Резултатите от конференцията за ядрена сигурност в УНСС щели да бъдат използвани в преподаването.