Природният газ поевтинява с цели 14 на сто от днес. Така цената на топлоенергията в София ще бъде намалена с 4,3 на сто, според вчерашното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. В Пловдив ще има поскъпване на парното и топлата вода с 0,7 на сто.
"Ако нямаше други изменения в нормативната уредба и в икономическите условия, при които работят дружествата от сектора – да, би могло да има по-голямо намаление – съответно на топлинната енергия близо от 30 процента на газа. Тъй като в същото време бяха предприети мерки по промяна на законодателната рамка, касаеща количествата комбинирана енергия, която се заплаща от НЕК, в същото време беше предвидена една 5-процентна вноска върху оборота от произведената електроенергия на тези дружества от топлофикационен сектор, затова смятам, че комисията преценява съвсем обективно какви са възможностите за намалението на цената на топлинната енергия при такова намаление цената на газа", каза пред БНР Валентин Терзийски – енергиен експерт.