В Държавната агенция "Национална сигурност" ще бъде създадено национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в България, превозвани по въздух. Това предвижда предлагана от правителството промяна в Закона за ДАНС, която ще бъде внесена в Народното събрание.

Данните ще бъдат обработвани само за целите на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателното преследване на тежки престъпления и при спазване на Закона за защита на личните данни, посочва правителствената пресслужба.

Със законопроекта се създава нова глава – шеста "а", в която са регламентирани редът за осъществяване на дейността по получаване и обработване на резервационните данни от националното звено и статутът на неговия ръководител. Предвидени са административно-наказателни разпоредби за неизпълнение на задълженията за предоставяне на резервационни данни.

Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2004/82/ЕО за задълженията на превозвачите да съобщават данни за пътниците.