На 1 октомври се навършват 18 години от създаването на Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие 02 981 76 86.

Линията е стартирана от екипа на Фондация „Асоциация Анимус” на 1 октомври 1997 година по модел на Women’s Aid Federation в Бристол, Великобритания.

Това бе първата общодостъпна услуга за жени преживели насилие. На телефонът се обаждат пострадали от домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора с цел сексуална и трудовa експлоатация, и друг вид злоупотреба, деца и юноши, свидетели и пострадали от насилие, и техните близки. Телефонът предоставя емоционална подкрепа, кризисно консултиране и информация.

През 1997 година услугата бе нов проект за нашата култура, където анонимните разговори с непознати хора по лични въпроси не бяха обичайна практика и затова съмненията ще се вгради ли тази услуга в обществото ни бяха естествени. Развитието й обаче ги опровергава – за изминалите 18 години на Националната горещата телефонна линия са потърсили помощ 28 877 души. Сред обаждащите се най-много са търсещите помощ по повод домашно насилие - 58% или 16 748 души.

През годините програмата динамично се развива. От месец септември 1999 г. Горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие 029817686 предоставя и безплатна юридическа консултация за хора, пострадали от насилие. Днес тези консултации се предоставят всяка сряда от 17:00 до 21:00 часа.

Националната горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие 029817686 е уникална с това, че тя се обслужва само от доброволци. От стартирането й до момента са работили 350 консултанти. Това са психолози, социални работници, лекари, юристи и др. В момента екип от 20 доброволци е на разположение на пострадалите и техните близки. Освен въвеждащото специализирано обучение за телефонно консултиране на хора, пострадали от насилие, доброволците преминават и през различни надграждащи обучения – за работа с юноши, работа с клиенти в криза, за работа с хора със суицидни намерения, за работа с хора с психични заболявания и др.

През годините услугата просъществува благодарение на финансовата подкрепа на множество донори, сред които най-продължително бе подкрепата на Фондация NOVIB и програма MATRA на Холандското правителство. През 2007 и 2008 година Горещата телефонна линия бе финансирана от Министерство на труда и социалната политика, съответно по програма ФАР на Европейския съюз и чрез фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Последните години Горещата телефонна линия се финансира от фонда за проекти по чл. 6 от Закона за защита от домашно насилие в Министерство на правосъдието.